Redakcja i Rada Naukowa

Zespół redakcyjny:
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (redaktor naczelna), Wojciech Borkowski, Robert Boroch, Andrzej Stępnik, Emilia Wieczorkowska

Rada Naukowa / Scientific Advisory Council:
John Jagt (Natuurhistorisch Museum Maastricht, the Netherlands ), Elena Jagt-Yazykova (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska/ WSEGEI, St. Petersburg State University, Russia), Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), Eric W.A. Mulder (Museum Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp, the Netherlands), Dagmar Röttsches (Institut Catholique de Toulouse, France), Paweł Wąsowicz (The Icelandic Institute of Natural History, Akureyri, Iceland), Dionizjusz Czubala – członek honorowy / honorary member (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, Polska)

Adres redakcji:
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”
Instytut Nauk o Kulturze
Wydział Humanistyczny UŚ
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Kontakt z redakcją:
memetyka@us.edu.pl