Dla autorów

Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów do czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”

Materiały przeznaczone do druku należy dostarczyć do redakcji w postaci elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres: pidobro@interia.pl lub dobroslawa.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl

1. Uwaga! Od 2016 roku stosujemy zalecenia Wydawnictwa UŚ w kwestii formatowania przypisów: Przepisy na przypisy
2. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 450 znaków), streszczenie w języku angielskim wraz z tytułem artykułu przełożonym na język angielski oraz krótką notę informacyjną (w języku polskim) o autorze – stopień naukowy, miejsce pracy, ew. stanowisko, obszar zainteresowań, ostatnie publikacje.
3. Teksty należy przygotowywać w programie MS-Word i zapisać czcionką Times New Roman; wielkość czcionki 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów, interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym, w przypisie interlinia 1. Wyrównanie tekstu głównego i przypisów – do lewej.
4. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami i przypisami, dopuszczalne są jednak teksty dłuższe (do 1,5 arkusza) – zwłaszcza gdy są to teksty współautorskie.
5. Osoby (autorzy, twórcy, redaktorzy itp.) wymieniane w tekście po raz pierwszy, podawane są z pełnym imieniem i nazwiskiem, wymieniane po raz kolejny – z nazwiskiem; w przypisach podajemy inicjał imienia i nazwisko.
6. Cytowania w tekście i przypisach – czcionka prosta, cudzysłów. Tekst cytowany w cytacie należy ująć w tzw. żabki (« »).
7. W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł artystycznych – czcionka pochyła (kursywa).
8. Tytuły gazet i czasopism -– czcionka prosta w cudzysłowie.
9. Zwroty w języku obcym: łacińskie, angielskie itp. – kursywa.
10. Śródtytuły – wyróżnienie przez pogrubienie.
11. Ogólnie przyjęte skróty: r. – rok, roku; w. – wiek, wieku; także: np., itd., m.in. wg zasad ustalonych w polskich słownikach ortograficznych po roku 1990.