Call for papers

CFP do numeru 21 (2020) [nabór otwarty do 10.05.2020]

Ewolucjonistyczne myślenie o życiu infosfery i replikacji budujących ją jednostek dziedziczności kulturowej pozwala zakładać, że w procesie długotrwałego rozwoju tworzą one wyodrębniające się gatunki (species), których przeżywalność zależy od ich zdolności przystosowawczych do zmieniających się warunków środowiskowych. Aktualny 21 tom „Tekstów z Ulicy. Zeszyt memetyczny” planujemy poświęcić tym właśnie zagadnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu/presji współczesności na specjacje memetyczne, w tym takim zagadnieniom jak:
• zróżnicowanie środowiskowe a specjacje memetyczne – wpływ warunków/przestrzeni replikacji na różnicowanie się treści kulturowych (np.: memy w izolacji/nowe nisze itd.),
• memy w sieci – środowisko internetu a wyłanianie się nowych gatunków memów/mempleksów,
• ścieżki transferu a wewnątrzgatunkowe zróżnicowanie memów (przekaz ustny versus przekaz pisany, ikoniczny, inne),
• charakterystyka wybranych, szerzących się aktualnie memów/socjotypów – przejawów współczesnych procesów specjacyjnych (np. kryzys klimatyczny, koronawirus, brexit, uchodźctwo…),
• analiza memetycznych species i warunków zmian gatunkowych (dryf memetyczny, przeobrażenia linii założycielskich, specjalizacja siedliskowa, hybrydyzacja, mutacje) i inne zjawiska towarzyszące współczesnym przeobrażeniom infosfery,
• zasadność myślenia w kategoriach gatunkowości w memetyce: „za” i „przeciw”.

CFP do numeru 20 (2019) [nabór zamknięty]

W związku z coraz wyraźniej wyłaniającym się nowym stadium (?) ewolucji kulturowej, którego umowną granicę wyznaczono w 2016 roku poprzez uznanie antropocenu za kolejną epokę w dziejach Ziemi, aktualny tom „Tekstów z Ulicy” poświęcamy analizie „epoki człowieka” z perspektywy memetycznej/ewolucjonistycznej. Sugerowane, przykładowe pola eksploracji, to:
• Fakty, mity, retoryka, teoria i ideologia antropocenu.
• Historyczne/współczesne obrazy kresu cywilizacji/śmierci gatunków (w humanistyce, naukach społecznych, naukach przyrodniczych, sztuce, wiedzy tubylczej, Animal Studies ….)
• Media i publicystyka wobec kresu człowieka i wymierania gatunków.
• Nauka wobec kryzysu życia na Ziemi
• Denializm, speciesism, ekobójstwo, antropocentryzm, antroponegacjonizm epoki człowieka
• Umysł/ciało/jaźń/polityka/instytucja/państwo w obliczu eko-zagłady
• Sens życia/sens śmierci: nowa (?) aksjologia epoki człowieka
• Metodologiczne podstawy memetycznej analizy antropocenu

Z racji przyjętego profilu pisma Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru artykułów uwzględniających zwłaszcza teorię i metody badawcze ewolucjonistycznych koncepcji życia i kultury.