„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2019, nr 20

[pobierz cały numer]

Wokół teorii:

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Antropocen – wirus, który ocala? [pobierz pdf]

Andrzej Stępnik, Spory o rozumienie i ocenę antropocenu. Refleksje filozoficzno-memetyczne [pobierz pdf]

Sebastian Skolik, Binarność i sieć. Skracanie smyczy genetyczno-kulturowej w obliczu fizycznego zagrożenia dla zbiorowości społecznych [pobierz pdf]

Piotr Łaszczyca, Śmierć wstydu [pobierz pdf]

Robert Boroch, Memetyka – tożsamość naukowa dyscypliny [pobierz pdf]

Wokół praktyki:

Stanisław Masłowski, Et in Arcadia Ego. Norwegian Dream jako mempleks norweskości [pobierz pdf]

Agata Krajewska, Memetyka a pedagogika muzyczna. O pokrewnych teoriach naśladownictwa [pobierz pdf]

Robert Boroch, Rejestracja jednostki leksykalnej mem i memetyka w słowniku języka angielskiego i języka polskiego w kontekście implikacji filozoficznych [pobierz pdf]

Przekłady, recenzje, polemiki, głosy

Andrzej Stępnik, Zastosowania memetyki w dydaktyce. Recenzja książki Marka Kaczmarzyka Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej [pobierz pdf]

Elżbieta Kwade, Intensywność – obsesja współczesności. Uwagi na marginesie książki Tristana Garcii Das intensive Leben [pobierz pdf]