„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19

[pobierz cały numer]
[pobierz cały numer w wysokiej jakości]

Wokół teorii:

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Mimesis i anthropos albo o przymusie naśladownictwa. Dawkins – Tarde – Girard [pobierz pdf]

Andrzej Stępnik, Susan Blackmore o jaźni: czy jaźń można zredukować do mempleksu? [pobierz pdf]

Piotr Łaszczyca, Inteligencja, jej memy oraz fizyka i mechanika [pobierz pdf]

Wojciech Borkowski, Mózg, umysł, kultura – memetyczny system adaptacyjny [pobierz pdf]

Justyna Tymieniecka-Suchanek, Podmiotowość człowieka w cieniu technokracji. Na podstawie utworów fantastycznych Walerija Briusowa [pobierz pdf]

Wokół praktyki:

Sebastian Skolik, Z punktu widzenia memobota. Wikipedia jako środowisko kulturowej presji selekcyjnej [pobierz pdf]

Robert Boroch, Analiza bibliometryczna jako narzędzie planowania rozwoju badań naukowych na przykładzie czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” (2005–2008) [pobierz pdf]

Agata Leszczyńska, Semantyczna analiza jednostek: „transmission”, „transmisja” i „przekaz” na przykładzie Samolubnego genu Richarda Dawkinsa [pobierz pdf]

Przekłady, recenzje, polemiki, głosy

Bruce Edmonds, Trzy wyzwania, które mogą zapewnić przetrwanie memetyki [pobierz pdf]

Emilia Wieczorkowska, Czy medioznawcom „po drodze” z memetyką? Recenzja książki Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu [pobierz pdf]

Stanisław Masłowski, Skam – kultura nadaje sens światu. Recenzja książki Niny Witoszek Najlepszy kraj na świecie. Pamflet [pobierz pdf]